Provincie Fryslân

    
     Wij heten u van harte welkom. Op deze pagina's
     kunt u alle informatie vinden over de China-
     activiteiten van de provincie Fryslân.

 

Overheid Nederland Provincie Fryslân
Overheid China Provincie Sichuan, provincie Heilongjiang
Soort relatie Vriendschapsrelatie sinds 2001 (Sichuan)
  Vriendschapsrelatie sinds 2017 (Heilongjiang)
Focussectoren Agri & Food (zuivel en pootaardappelen)
  Onderwijs
  Recreatie en toerisme
  Water(technologie)