Over CiB

China in Beeld (CiB)
China in Beeld is een platform dat enerzijds ondersteuning biedt aan lokale Nederlandse en Chinese overheden (provincies en steden) met onderlinge relaties en anderzijds informatie verschaft aan bedrijven en kennisinstellingen die zich zakelijk bezighouden met China en Nederland, dan wel zich op deze markten willen oriënteren. Het doel van dit platform is om de samenwerking, coördinatie en uitwisseling tussen Nederlandse en Chinese bedrijven, kennisinstellingen en overheden te versterken.

Overheden
Middels een uitgebreid profiel op deze site kunnen lokale Nederlandse en Chinese overheden met onderlinge banden het bedrijfsleven en kennisinstellingen informeren over hun respectievelijke banden; informatie over activiteiten in heden en verleden, de mogelijkheden die deze band met zich mee brengt, uitgaande en inkomende missies, nieuws items etc..

Database
China in Beeld bevat een database waarin o.a. zakelijke projecten worden opgenomen. Deze projecten worden verzameld door China in Beeld zelf. Daarnaast kunnen projecten worden aangedragen door centrale en lokale overheden in Nederland en China, en door bedrijven.