Ondernemers over hun technologie-missie naar China

Van 13 tot 19 november 2016 bracht een handelsdelegatie uit het oosten van Nederland een bezoek aan de provincie Liaoning, in Noordoost-China. De thema’s van deze handelsmissie waren Hightech Systemen & Materialen (HTSM) en milieutechnologie. Deelnemende ondernemers delen hun positieve ervaringen.

HTSM en milieutechnologie sluiten naadloos aan op de vraag en ontwikkelingen in de heavy industrial base van China. Er liggen kansen voor meer samenwerking tussen bedrijven uit Oost-Nederland en de provincie Liaoning. Dat komt door:

  • strenge handhaving van de aangepaste milieuwetgeving;
  • de behoefte aan een upgrade van de huidige systemen en technologieën;
  • steun van de lokale overheid in deze sectoren.

Verstevigde contacten
De delegatie onder leiding van de gedeputeerde van Overijssel, Eddy van Hijum, bestond uit 12 bedrijven, 2 kennisinstellingen, de provincie Overijssel, de gemeente Enschede en Oost NV. Zij volgden seminars, bezochten overheden en bedrijven uit de milieusector en maakten veel individuele matchmakingafspraken.

Van Hijum kijkt zeer positief terug op de missie: 'Deze handelsmissie heeft bijgedragen aan de goede verstandhouding tussen alle betrokken partijen. De contacten tussen Nederlandse en Chinese bedrijven zijn verstevigd en er is een basis gelegd voor nieuwe deals'.

Samenwerking en promotie
Voor Morselt Watertechniek BV uit Borne werden bijvoorbeeld verschillende afspraken gemaakt met bedrijven die mogelijk interesse hebben in de afvalwaterzuiveringsinstallaties van het bedrijf. Directeur Harry Assink: 'Er liggen zeker kansen tot samenwerking en we hebben zeer interessante gesprekken gevoerd. Nu is het een kwestie van verdere communicatie en het afstemmen van vraag en aanbod'.

Bert Dautzenberg van Hanging Water Tank pakte zijn kans om zijn nieuwe product, een innovatief urban water systeem, te introduceren. Zijn plannen werden zeer enthousiast ontvangen: 'Ik heb voorheen testen gedaan in de stad Tianjin en wil nu graag een pilotproject in China gaan uitvoeren. Dalian zou hier een zeer geschikte stad voor zijn en ik heb inmiddels een locatie gevonden en organisaties gevonden die mij kunnen helpen bij de realisatie'.

Ondernemers over de gesloten overeenkomsten
Tijdens het bezoek aan Liaoning zijn in totaal 4 overeenkomsten getekend.

Familiebedrijf Foreco tekende een distributieovereenkomst met zijn Chinese Partner Greenbio. KlaasJan Swager: 'Vóór deze missie richten we ons met name op gigantische steden zoals Shanghai en Hongkong, niet beseffende dat andere regio’s zich ook zo ontzettend snel, dan niet sneller ontwikkelen. Met onze lokale partner, een autoriteit op het gebied van houtbehandeling in de VS en China, willen we onze activiteiten in China snel verder uitbreiden'.

Ponsioen International BV sloot met Dalian Jiaheli Technology Development Co., Ltd en de Dalian Maritime University een overeenkomst voor de ontwikkeling van een Joint R&D Center for Ship and Marine Pollution Control Technology, een testlocatie om lokaal onze technologieën te kunnen valideren.

Daarnaast tekende de Verenigde Maakindustrie Oost (VMO), Dalian Maritime University en Oost NV met de Liaoning Chamber of Commerce voor verdere uitwisseling van kennis en het creëren van een soft landing spot voor bedrijven uit Oost-Nederland.

Missies werpen vruchten af
De organisatie van de handelsmissie was in handen van VMO-voorzitter Martin Leushuis. Hij werkte daarbij nauw samen met het Netherlands Business Support Office Dalian (NBSO Dalian) en met Oost NV.

De NBSO Dalian helpt de provincie Overijssel en de VMO al een paar jaar bij het organiseren van deze handelsmissies. Renée Derks van de NBSO: 'Je merkt dat dit steeds meer zijn vruchten af werpt. We zijn blij dat we als organisatie ondernemers dit platform kunnen bieden en hen kunnen ondersteunen bij hun eerste stappen tot samenwerking in het Noordoosten van China. Het is nu aan de ondernemers zelf om dit door te zetten en verder te concretiseren'.

Bron: RVO
Foto topnavigatie: VMO