Investeringen

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschppij (BOM) is een professionele partner voor het Brabantse bedrijfsleven en helpt internationale kansen te verzilveren. Vanuit de Brabantse topclusters wordt bekeken welke internationale markten het meest kansrijk zijn. Op deze markten proberen we via een meerjarige aanpak het Brabants bedrijfsleven nadrukkelijker op de kaart te zetten. Het uitgangspunt is een kleinschalige gefocuste aanpak, waarbij het opdoen van nieuwe contacten en het openen van deuren voor het Brabants bedrijfsleven centraal staat. Een dergelijke aanpak vraagt om het maken van keuzes. Als startpunt zet BOM Business Development in op een tweetal kansrijke strategische markten, waarvan China (Jiangsu) er één is.

Met Internationalisering zet BOM Business Development in op het begeleiden van Brabantse (MKB-)bedrijven bij het zakendoen in het buitenland: met ‘handjes’, partners en kennis. Daarbij is de rol van de BOM zowel faciliterend als initiërend. De BOM richt zich op innovatieve MKB-bedrijven met groeiambitie binnen de Brabantse topsectoren High Tech Systems, Lifetec, Agrofood, Maintenance & Services, Logistiek en Bioased Economy.Diensten die de BOM verleent op het gebied van internationalisering omvatten:

  • Informatie: het informeren van Brabantse bedrijven over interessante rapporten, events, sectorontwikkelingen en financieringsmogelijkheden.
  • Promotie: het promoten van Brabant en Brabantse topclusters in strategisch belangrijke markten.
  • Netwerk: het doorverwijzen naar en in contact brengen met sectororganisaties en/of partners in het buitenland.
  • Activiteiten: het organiseren van internationale bezoeken en events voor Brabantse bedrijven en het bevorderen van matchmaking tussen bedrijven.
  • Projecten: het coördineren van en participeren in projecten om Brabantse bedrijven te kunnen koppelen aan relevante innovatiepartners in het buitenland.

 

Bron: BOM