Heilongjiang delegatie bezoekt Friesland

Op uitnodiging van de provincie Friesland bracht een delegatie onder leiding van Mr. Huang Jiansheng, Adjunct-Secretaris van het Heilongjiang Provinciaal Comité tussen 13 en 16 oktober een bezoek aan Nederland. Doel van het bezoek was de banden tusen de provincies Friesland en Heilongjiang te versterken en de samenwerking op het gebied van landbouw, zuivel, toerisme en onderwijs verder te ontwikkelen.

De delegatie werd in Friesland warm welkom heten door Gedeputeerde Kielstra op het Provinciehuis. Hier werd gesproken over de bovengenoemde sectoren en het aanstaande bezoek van Gedeputeerde Kiestra aan Heilongjiang. Na de gesprekken waren Dhr. huang en Gedeputeerde Kielstra getuige van de ondertekening van twee samenwerkingsverbanden, eerst door de Hi Hao Groep met de Henri Willig Groep, gevolgd door Aware met het Chinese Red Star.

Naast de ontmoeting met de Gedeputeerde werden door de delegatie uit Heilongjiang bezoeken gebracht de Flora Holland veiling in Aalsmeer, aan diverse Friese bedrijven actief in de landbouwmachine sector, de Dairy Campus om kennis te nemen van de mogelijkheden voor de verwerking van varkensmest, en het eerder genoemde Aware om kaasproductie te aanschouwen.