Fryslân - Sichuan

De provincie Fryslân heeft al sinds 1998 banden met de Chinese provincie Sichuan, en sinds 2001 een officiële vriendschapsrelatie.

In de afgelopen jaren heeft de provincie enkele inkomende delegaties vanuit China ontvangen. Vanaf 2013 zijn bovendien handelsmissies naar China (Chengdu en Liyang) geïnitieerd door de provincie. Deze handelsmissies zijn in samenwerking met de gemeente Leeuwarden georganiseerd en zijn voor de ondernemers, hogescholen, gemeente en provincie succesvol verlopen. Mede door deze activiteiten zijn ook de contacten in China aangehaald en versterkt en is het netwerk uitgebouwd.  

 

De contacten die ondernemers en de hogescholen inmiddels hebben gelegd en de contracten die zijn getekend kunnen worden benut om tot verdere economische spin-off te komen. De ondernemers hebben te kennen gegeven zich als ambassadeurs in te willen zetten om meer ondernemers te betrekken bij de relatie met China.

De komende jaren zal inzet van handelsbevordering richting China (Sichuan) zich vooral richten op de sectoren Agri & Food (zuivel en pootaardappelen), Onderwijs, Water(technologie) en Toerisme. Meer gedetailleerde informatie over deze sectoren kunt u vinden onder de respectievelijke navigatiebalken.