Dairy Valley

Dairy Valley geeft ruimte aan de toekomst

Dairy Valley is de meest duurzame en renderende zuivelketen in de wereld. U vindt de Dairy Valley in het noorden van Nederland, in de regio van water en melk. Het is dé ontmoetingsplek voor zuivel en toeleverende bedrijven door de gehele dairyketen. De provincie Friesland, gemeenten, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en – uiteraard – de ondernemers zelf werken hier nauw samen.

Het noorden van Nederland, gelegen op maar 1 uur rijden van Amsterdam, kent een rijke agrarische historie, het arbeidsethos is sterk, de bereikbaarheid is goed en op gebied van agrarisch onderwijs zijn we op alle niveaus vertegenwoordigd. Met tal van nieuwe, en ook cross-sectorale initiatieven en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers wordt daar een nieuwe dimensie aan toegevoegd. En positioneert de Dairy Valley zich ook internationaal als agrarisch kennis- en innovatiecentrum van de wereld: innovatief, duurzaam en efficiënt.

In de Dairy Valley treft u onder meer:

  • 8 grote zuivelfabrieken zoals FrieslandCampina en Aware
  • 2850 melkveehouderijen
  • 8430 medewerkers in de dairy sector
  • 280.000 koeien
  • Dairy Campus, onderzoek- en demolocatie van Wageningen University & Research centre (WUR)
  • Wetsus, Europees 'Centre of excellence' voor duurzame watertechnologie
  • Hogeschool VHL, een internationaal 'groen' kennisinstituut dat onderwijs -gegeven door gepassioneerde exerts- combineert met toegepast onderzoek binnen de verschillende lectoraten.

In de Dairy Valley geven we ruimte aan de toekomst en het succes is afhankelijk van samenwerking. Als overheid hebben we een faciliterende taak; ruimte bieden aan ondernemerschap door partijen te verbinden en op gebied van vestigingsruimte, onderwijs, wonen en recreatie een plezierige plek te creëren voor bedrijven en medewerkers. Dat hebben we allemaal volop te bieden!

Wilt u meer informatie over de Dairy Valley? Neem dan contact op met:

Marcel Terra                      Gina Tromp                                 Elsemarie Oosterveen                   
Provincie Friesland             Gemeente Leeuwarden                Gemeente Heerenveen
m.terra@fryslan.frl              gina.tromp@leeuwarden.nl           e.oosterveen@heerenveen.nl