Contact

Voor meer informatie over de Chinarelaties van de provincie Fryslân kunt u zich wenden tot:

Dhr. Geert Boesjes
Liaison officer China
Telefoon: 06-50241050
E-mail: g.boesjes@fryslan.frl